Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
(0314) 763 403

Cliëntvertegenwoordiging

De clientenraad (en binnenkort te installeren) verwantenraad van Sa-Net Wonen behartigen samen de belangen van onze cliënten en bewoners. In deze raden is plaats voor cliënten/bewoners, ouders en wettelijk vertegenwoordigers (voogd, mentor, curator) van onze volwassen en minderjarige cliënten. Zij denken met de directie van Sa-Net Wonen mee over het beleid en kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Op een aantal punten van ons beleid hebben de cliëntenraad en verwantenraad inspraak in onze besluitvorming.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Sa-Net Wonen behartigt de belangen van onze cliënten en bewoners. Bij de samenstelling is er rekening mee gehouden dat cliënten van de verschillende locaties, en de cliënten die ambulant begeleid worden, allemaal vertegenwoordigd worden. De cliëntenraad wordt bijgestaan door Inge Blaauw als onafhankelijk ondersteuner, zij is ook vanuit de cliëntenraad contactpersoon voor de verwantenraad.

Leden cliëntenraad:
Frederick Doove
Marc Hoogvliet
Christel Klein Reesink
Lobke Middag

Heeft u vragen of opmerkingen voor de cliëntenraad? Neem dan per e-mail contact op via cliëntenraad@sa-net.nl.

Verwantenraad

Begin 2017 willen wij een start maken met een verwantenraad. Deze zal bestaan uit vier leden, en zal vijfmaal per jaar vergaderen, waaronder eenmaal samen met de cliëntenraad. Net als bij de cliëntenraad zal worden gestreefd naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling (vertegenwoordiging van minder- en meerderjarige cliënten respectievelijk locaties / onderdelen van Sa-Net Wonen).

Bent u ouder / familielid of wettelijk vertegenwoordiger van één van onze cliënten of bewoners en wilt u eventueel plaatsnemen in onze verwantenraad? U kunt uw belangstelling kenbaar maken door voor 24 december een e-mail te sturen naar info@sa-net.nl.

 

 

Meer weten?

Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Neem contact op